Riina Kauppi

Vems identitet har du på dig?

I mitt examensarbete Vems identitet har du på dig? är de centrala temana konsumtion, kläder och identitet. Konstinstallationen är baserad på min köpdagbok för 2019 och önskan är att via verket kommunicera om konsumtion av kläder och identitetsskapande. Vilka värderingar påverkar på köpbeslutet, hur mycket är tillräckligt och hur förstärker man sin självbild via de kläder man väljer? Jag är intresserad av de olika värderingar och sinnebilder som påverkar de konsumtionsval människor gör gällande kläder. Det är fascinerande att betänka vad man väljer att köpa eller väljer att inte köpa och hur man genom dessa val förstärker och bygger sin identitet.

Jag hoppas att arbetet kan väcka tankar och skapar interaktion mellan mig och betraktaren. Det är därför jag frågar: Vems identitet har du på dig? Min önskan är att uppmuntra betraktaren till att reflektera och överväga sina egna vanor och värderingar. Jag upplever att hantverk som konstform erbjuder ett intressant, effektivt och även vackert redskap att göra detta i.

Hållbart mode har varit mitt intresse sedan flera år och jag anser mig själv som en relativt medveten konsument. Under 2019 hade jag en köpdagbok och skrev ner alla de kläder jag köpte. Resultatet var förvånande och betydligt mer än jag hade tänkt; totalt sextio nya plagg! Jag hade insett att varje köp kan göra en skillnad och de hållbara valen bidrar till en mer rättvis värld. Självklart ville jag vara med på att bygga det! Därför var det chockerande att se hur omedveten jag faktiskt hade varit, även om en stor del av de kläder jag hade skaffat var begagnade och av bra kvalitét. Jag inser nu att jag via alla inköp från second hand-butiker, förstärkte min identitet som en hållbar konsument. Den upplevelsen fick mig att begrunda hur medvetna och konsekventa val andra gör.

Konstinstallationen är baserad på denna dagbok. Motiv på verket är kläder som representerar vissa värderingar för mig och som är köpta för att förstärka några av de eftersträvade egenskaperna i min identitet. Ett exempel på detta är den långa kjolen. Med kjolen försökte jag förstärka sådant ”mystisk” och trendigt formgivarens image men märkte snart, att jag hade köpt plagget för ett idealiskt jag som inte motsvarar verklighet. Teori om konsumentbeteende beskriver också hur vi människor väljer produkter och upplever att olika märkenas images blir en del av vår persona när vi använder dessa varor. Det har varit spännande att se hur min egen beteende stämmer med teorin.

Textil intarsia

Helheten består av fyra oregelbundna formade textila tavlor som är gjorda med tekniken textil intarsia. Tavlorna är huvudsakligen tillverkade av tovat ulltyg med detaljer i lin, denim och siden. Eftersom syftet var att diskutera konsumtion via installationen, valde jag begränsa införskaffandet av nytillverkade material. Jag använde spillmaterial från andras hantverksprojekt, gamla kläder som jeans samt textilmaterial jag redan hade hemma.

INSTAGRAM @riina_kauppi
HEMSIDA riinakauppi.se
Riina Kauppi

Jag gillar att skapa färgglada kompositioner, som består av många delar, på väggen. Textil som material fascinerar mig. Tidigare har måleri varit min huvudteknik men nu har textil och mer specifik textilintarsia blivit mitt främsta uttrycksmedel. Jag upplever att de textila materialens uttryck erbjuder en överraskning när det används istället för måleri. Karakteristiskt för min stil har blivit starka, livliga färgkombinationer. Min önskan är också att tavlorna skulle kännas roliga och ge glädje till betraktaren!