Olof Davidsson

Form av eskapism  

Inför examensarbetet kände jag att det var dags för mig att gå utanför min comfortzone och arbeta skulpturalt, jag ville experimentera mig fram till ett resultat som skulle få växa fram i processen. Jag hade bestämt mig för att utformningen skulle ske med handverktyg för att vara så nära materialet som möjligt. Fokus har hela tiden legat på att göra det som känns bra och intressant i stunden, så fort jag hittade något intressant arbetade jag vidare med det. Tidigare har jag gjort mestadels möbler och bruksföremål. Nu ville jag arbeta mer experimentellt och konstnärligt, dels för att utvecklas men främst för att jag kände att jag behövde det.

Jag har inget direkt budskap som jag vill säga med husen, däremot har vart enda hus fått sitt liv från en känsla inom mig som jag behövde få ut. Jag har tillverkat skulpturerna av trä, stål och papperssnöre.  

Instagram @od_form
Hemsida www.odform.com
Mailadress odformolof@gmail.com
Olof Davidsson 

Jag lägger inte så stor vikt vid min titel men om jag var tvungen att sätta en på mig själv skulle det vara konstnär. Jag gillar att vara fri och att göra det som jag känner mig inspirerad till i stunden, utan att låsa fast mig. Utöver trähantverk och möbler, filmar och fotograferar jag en hel del. Jag tycker det är kul att ha många projekt igång samtidigt och kombinerar gärna de olika kompetenser jag har.