Lucas Kristoffersson

Tysta tankar

Mitt examensprojekt är resultatet av tre års studier av slöjd, hantverk och formgivning. Filosofin och intentionen bakom det arbete vi gör sätter sina spår hos betraktaren. Hantverksskickligheten kommer alltid att växa med erfarenhet, men uttrycket är alltid beroende av upphovshavaren och hens mentalitet samt koppling till det hen gör eller skapar. 

Den tysta kunskapen som finns i konsthantverk går i arv enbart genom att studenten, eleven eller gesällen törstar efter kunskap och suger i sig all information som är möjlig att bearbeta. Alla bär vi på kunskap och lärdomar som vi inte alltid delar med oss utav. Dessa tankar är tysta. 

Konstverket utgörs av en flytbrygga där en figur sitter och metar. När jag under kursens gång spenderat tid i Rydskogen har jag vid flera tillfällen gått förbi en liten damm längst med ett av promenadspåren, där det bor salamandrar och discgolfare. Jag såg framför mig hur det satt en person i miniatyr där och metade och visste att jag ville göra idén till verklighet. Konstverket ska injicera ett lugn, ro och få betraktaren att fråga sig själv de frågor som får en att utvecklas eller komma bort från verkligheten en stund. 

Bryggan är sammansatt av rött almträ genom skruv täckt med träplugg. Den är ytbehandlad med linolja och balsamterpentin för att kunna stå emot vädret. Tänkaren är en varelse av mjukt stål, även kallat blötjärn, som jag smitt och svetsat ihop. Slipat, filat och ytbehandlat med bivax. Den svärtade och blanka ytan är både klassisk för smide, vacker att se på och vattenavstötande. Med tiden bidrar sammansättningstekniken och ytbehandlingen till att produkten varken rostar eller spricker. Rödalmens färg blir också vacker efter en tid i solljuset.  

 
Hållbarheten i teknik, material och hur konstverket skall klara av tid och rum är tankar som genomsyrat hela min utbildning dessa tre år. Min önskan är att den ska få stå kvar och berätta om medvetenhet kring hållbarhet och närvaro en lång tid in i framtiden.

INSTAGRAM @sthlmkol
HEMSIDA sthlmkol.wordpress.com
Lucas Kristoffersson

Min önskan är att få skapa ting som tilltalar folk på flera nivåer. Visserligen upplever vi saker genom det taktila och det visuella – men det finns fler spektrum. Ibland fångas vi av känslor i samband med konst eller ett visst uttryck. Däri ligger det mycket mer än vad som syns och kan förklaras rent vetenskapligt tror jag. Genom det jag skapar kanske jag kan överföra mina tysta tankar till någon annans.