Johanna Wälivaara

Engångsartiklar i silver 

Grunden till projektet ligger i tankar kring silver som hållbart material och engångsprodukter som snabbt förbrukas. Syftet med mitt examensprojekt är att uppmärksamma hur vi behandlar och värderar det vi köper och äger. Jag bestämde mig för att välja ut två produkter som har kort livslängd och som man köper många av åt gången till ett lågt pris. Jag ställde mig frågan, hur skulle det vara att göra en tops eller en tandtrådbygel i ett så kallat hållbart material, med lång livslängd och högre värde? 

Värdet i engångsprodukterna ligger i funktionen, genom att göra dessa produkter i silver förlorar de funktionen som de är utformade för. De går inte längre att använda dem. Vikten är inte i längre i hur de ska användas rent praktiskt, utan vad de förmedlar och symboliserar. Under projekttiden har jag lagt märke till ett antal tandtrådsbyglar i plast på gator och i skogen. Det kan säga något om hur många värderar den här typen av produkter. Silver är ett material som är återvinningsbart, justerbart och inget man slänger i soporna efter en användning. 

INSTAGRAM @j.walivaara
Johanna Wälivaara

Jag har tidigare under utbildningen arbetat med organiska former, ojämna ytor och att produkterna ska kunna användas och ha en funktion. I det här projektet har jag gått utanför mina tidigare ramar och tänkt motsatsen. Budskapet har tagit större plats än vad det gjort tidigare, det skulle vara tydligt vika produkter jag utgått ifrån, för att sedan tillverka dem med avskalad design utan dekor. Det finns utrymme för ägaren att sätta sin personliga prägel på produkterna. Det skulle vara ett utseende som håller över tid och som passar många.