EXAMENSUTSTÄLLNING

Fotograf: Olof Davidsson
Under fliken vilka är vi? kan ni läsa mer om våra projekt.

Det är med stor glädje jag inviger årets examensutställning på LiUs kandidatprogram Slöjd, hantverk och formgivning.

Utställningen presenteras digitalt, på grund av pandemin och de restriktioner som råder i nuläget, och denna hemsida är enkom skapat för att visa de studerandes examensarbeten. De tio studenter som medverkar har jobbat med olika material såsom trä, textil och metall och har genom sina studier förkovrat brett inom hantverksfältet.

Slöjd och hantverk är en viktig del i det svenska kulturarvet som baseras på handens arbete och stor kunskap om material och teknik. Kunskapen att utifrån idéer omvandla material till föremål är uråldrig. Och är idag aktuellare än någonsin och slöjdkunskap bidrar till ett hållbarare samhälle. Slöjden är livskraftig och mer framåtblickande än många andra kulturyttringar.

Så stort lycka till i fortsättningen till er alla!
Lotta Ahlvar, ordförande i Hemslöjden i Östergötland.

Fotograf Oskar Sandström

Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet är en utbildning på grundläggande nivå som leder fram till en filosofie kandidatexamen med formgivning och gestaltning som huvudområde.

Den studerande tillägnar sig och utvecklar kunskaper, färdigheter och analysförmågor som krävs för verksamhet i egen regi inom slöjd- och hantverksområdet såväl som för anställning inom ett brett kulturellt fält. Den studerande blir även behörig att antas till studier på avancerad nivå.

Utbildningen integrerar teoretiska studier med praktiskt arbete. Det praktikbaserade arbetet har sin utgångspunkt i hantverket och genom att analysera och reflektera över olika produkters funktioner lär studenten att kritiskt granska hantverksprocesser och produkter.

Teori och kritiskt reflekterande är på så sätt en förutsättning för de praktikbaserade arbetena. Textproduktion används som ett verktyg för att dokumentera, kommunicera och redogöra för processerna och sammanhanget. De studerande tillägnar sig på så sätt en förmåga att förstå, strukturera och värdera föremål, företeelser och arbetsprocesser.

Frida Berntsson, programansvarig